Nulina

Author

I am here for you. In so many different ways, I create this information for you to feel in your Heart. Each word, activates in you the memory of this Truth that we share as we awaken from these dreams of separation. I warmly invite you on this extraordinary journey into the dimensions of Love and your true Power.

Visionary, poet, author of many books on spiritual and health topics. Leads deep meditations and is also a teacher of conscious breathing and activates pranic awareness. An experienced guide for group detoxes for body and mind, and author of many other workshops. A friend to many, on this apparent path to Awakening....

Jeśli ten przekaz odnajduje echa w Twoim sercu, wyraź to, zostawiając tutaj ślad swojej obecności. Dotknięcie serca symbolizującego 'lubię' czy 'kocham', czy też podział się nim, rozszerza nasze wspólne pole świadomości. Twoja reakcja jest cennym echem, które pomaga tkać naszą rzeczywistość z nici miłości i jedności.