Filmer fulle av lys for et godt liv

Hver bit av informasjon som kommer til deg er en del av et helt spekter av oppvåkning gjennom aktivering av hukommelsen din. Hvis du "lytter med hjertet", uten å engasjere den logiske delen av hjernen din, vil forståelsen av dette innholdet oppstå naturlig. Du er ikke her for å lære, snarere for å få tilbake tilbake din klare visjon, glede og glede i livet. Dette er mulig når du i en bevissthetsreise oppdager din sanne, eneste posisjon som Skaper, hver av dine verdner. Den tredje dimensjonen er begrenset av oppfatningen av forhåndsprogrammerte scenarier. Det er bare i de høyere dimensjonene at du begynner å kjenne en forbindelse med deg selv og alt som ER. Hver kamp slutter når vi forlater begrensningsmønstrene og forbinder oss med Vår Guddommelige Essens. I virkeligheten var det aldri en separasjon, men under skapelsen av identitet med rollene våre, glemte vi kjernen vår. I denne tiden med global oppvåkning forbinder vi oss i dette krystallfeltet for å støtte prosessen med å legge inn i den høyeste vibrasjonen og bevisst slutte å logge i den tredje dimensjonen. Vi inviterer deg til å bli med oss i dette felles rommet ... Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)